Emmen

Emmen is een platform voor burgerparticipatie

Deze handleiding behandelt ieder onderdeel van Emmen. Meer informatie vind je door te klikken op onderstaande links.

Discussie

Bij Discussies kun je discussieren en je mening met anderen delen en bespreken. Dit is ook een plek waar je voorstellen kunt presenteren, die via andere onderdelen van Emmen tot concrete acties kunnen leiden.

  • Je kunt een discussie een score geven via de Eens of Oneens knoppen. Daarvoor moet je registreren in Emmen.
Knoppen om een discussie te beoordelen
"Eens" en "Oneens" knoppen om een discussie te beoordelen.

Voorstellen

In dit Voorstellen onderdeel kun je voorstellen indienen en reageren op voorstellen van anderen. Voorstellen hebben stemmen van anderen nodig om tot een stemronde te leiden. Als een voorstel veel stemmen krijgt, wordt het geaccepteerd en uitgevoerd.

Knop om op een voorstel te stemmen
Knop om op een voorstel te ''stemmen''.

Budget

Het Budgetten onderdeel helpt bij het geven van direct zeggenschap aan inwoners over de besteding van gebiedsbudgetten van de gemeente.

Verschillende fasen in het budget
Stemfase voor het budget.

Polls

Het peilingen onderdeel wordt geactiveerd elke keer wanneer een voorstel 1% stem krijgt en tot stemming over gaat, of als de gemeente een vraagstuk en besluit aan de inwoners wil voorleggen.

Proces

In het plannen onderdeel kun je meehelpen met het opstellen en aanpassen van regelgeving en formele stukken. Je kunt hier ook je mening geven over beleid en plannen uit eerdere discussies.


Verdere informatie